คอลัมน์ “มีปัญหาอ๊ะเปล่า” นิตยสาร “ธรรมดี(ออนไลน์)”
หมวดปัญหาการตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อม
   
 
  • ทำอย่างไรดี เมื่อตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อมมีบุตร
  • โปรดอ่านก่อนคิดจะทำแท้ง!!
  • โปรดอ่านบทความนี้ก่อนวางแผนมีบุตร! (ทำอย่างไรดี? หากแพทย์วินิจฉัยว่าควรทำแท้ง เพราะมีความเสี่ยงว่าลูกในท้องจะพิการ!)
  • ทำอย่างไรดี? เมื่อถูกรับหน้าที่ให้ยุติการตั้งครรภ์ผู้อื่นด้วยเหตุผลทางการแพทย์!?!