คอลัมน์ “มีปัญหาอ๊ะเปล่า” นิตยสาร “ธรรมดี(ออนไลน์)”
หมวดการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล
   
 
  • วิธีแก้ไขนิสัยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายให้หายขาด!!!
  • แนะนำวิธีวางแผนช็อป สำหรับสาวๆมนุษย์เงินเดือน