คอลัมน์ “มีปัญหาอ๊ะเปล่า” นิตยสาร “ธรรมดี(ออนไลน์)”
หมวดปัญหาการรักษาศีล
   
 
  • อยากถือศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์…
  • วิธีการรับมือต่อสถานการณ์ที่ทำให้อยากพูดปด
  • เมื่อเพื่อนขอร้องให้โกหกให้ ทำอย่างไรดี?
  • สุขสันต์วันเกิด มีความทุกข์มากๆนะ ^_^