รู้ไว้ไม่ป่วย

ต้องรู้อะไรไว้..แล้วถึงจะไม่ป่วย

หากจะถามป๊อปว่า ป๊อปคิดว่าเราต้องรู้อะไรไว้ถึงไม่ป่วย ป๊อปก็คิดว่าคำตอบน่าจะเป็น...

 
 
หน้า :