สินค้า/บริการ

สำนักพิมพ์ Billionaire Publishing

จำหน่ายหนังสือ , บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำหนังสือ / จัดทำเว็บไซต์ / คอร์สออนไลน์ / หนังสือเสียง / บริการโกสไรเตอร์ (เขียนด้วยตัวป๊อปเอง) สนใจติดต่อได้ที่...

การบรรยายหัวข้อ "ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรดี"

เนื้อหา : เน้นการปลูกฝังความมีหิริโอตตัปปะ (ความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรม) และความไม่ประมาท ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เชื่อมั่นในการทำความดี เลือกวิถีทางในการใช้ชีวิตที่เหลือของตนเองให้ดีขึ้น 

การบรรยายหัวข้อ "โตไปเป็นอะไรดี"

เนื้อหา : วิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ปลอดภัยจากบาปที่อาจพลาดพลั้งกระทำไปในระหว่างการทำเป้าหมายของตนเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตและวางแผนอย่างรอบคอบและสามารถไปถึงได้จริง ส่งเสริมให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และเชื่อมั่นในการทำความดี

หน้า :[1]