เรื่องดีๆ ที่อยากแบ่งบัน
 
3 อย่างที่มนุษย์ต้องรู้เกี่ยวกับการพูด
การที่เราเกิดมาพูดได้ ไม่ใช่คุณสมบัติธรรมดาแต่เราจะใช้มันอย่างธรรมดาแค่สื่อสารได้หรือใช้มันเพื่อสร้างความสำเร็จ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้คนได้มากแค่ไหนก็อยู่ที่เราอยากจะฝึกฝนทักษะการพูดของเราให้เก่งเหมือนตัวอย่างนักพูดระดับโลกหรือเปล่าเพราะทักษะการพูดนั้น เป็นทักษะที่ฝึกได้นักพูดระดับโลกทุกคนที่เขาสามารถสะกดใจคนฟังได้พูดต่อหน้าคนเป็นพันเป็นหมื่นคนได้อย่างคล่องแคล่วใช้คำพูดเพื่อช่วยเหลือครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นคนได้พวกเขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด แต่ที่เขาทำได้แบบนั้น เพราะการฝึกฝนล้วน ๆ
 
หน้า :[1][2]